Хоолны жор Зөвлөгөө Бусад мэдээлэл Холбоо барих
index
Видео
Толь бичиг
Зарлал
Нүүр хуудас « Хоолны газрын эздэд « Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн карт
Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн карт
Хоол бүтээгдэхүүнийг тухайн хоолны газрын өөрийн үйлдвэрлэлийн болон эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан жорын дагуу үйлдвэрлэж түүхий эдийн орц, хоолны бэлдэц болон хоол бүтээгдэхүүний гарц, үйлдвэрлэлийн технологийг тодорхойлно. Хоолны газруудад хоол бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх заавар болох хоол үйлдвэрлэлийн технологийн картыг зохиож мөрдөнө. Түүхий эдийн тоо хэмжээ, үйлдвэрлэх технологи, сүмс болон хачрын талаарх мэдээллийг уг картаар тодорхойлох ба энэ нь тогоочийн ажлыг тодорхой болгохоос гадна хоол үйлдвэрлэлийн чанарын баталгааг бий болгодог.
ехнологийн карт нь төрөл бүрийн халуун хүйтэн хоол, нарийн боов, хачир сүмс, халуун хүйтэн болон холимог ундаа, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний жор, тэдгээрийг бэлтгэх арга технологи, бэлэн бүтээгдэхүүний гарц шинж байдлыг тусгасан хоол үйлдвэрлэлийн явцад мөрдөх үндсэн баримт мөн.

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний бүх газрууд хоолны газрын төрөл /ресторан, кафе, гуанз, баар/ зэрэглэл /люкс, дээд, нэгдүгээр/, зориулалт /нийтийн үйлчилгээтэй, зочид буудлын, цэцэрлэгийн нэгдсэн гал тогоо гэх мэт/, үйлчилгээний хэлбэр, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, хүнсний материалын болон тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хангамж, ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар зэргийг харгалзан бүх төрлийн бүтээгдэхүүнд сонголт хийж цэсийг бүрдүүлнэ.
 

Ерөнхий цэсийг:

1. Нэршсэн хоол
2. Зууш
3. Нэгдүгээр хоол
4. Хоёрдугаар хоол
5. Хачир
6. Нарийн боов
7. Ундаа
8. Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн
гэсэн байдлаар бүлэглэн бичигдсэн дэс дарааллаар нь нэгдсэн дугаар өгнө. Уг дугаар нь картын дугаартай тохирч байх шаардлагатай.

Ерөнхий цэсийг үндэслэн бүтээгдэхүүн тус бүр дээр картын бичилт хийнэ.

Үүнд:
- Картын нүүрэн талд аж ахуйн нэгжийн нэр, картанд бичилт хийсэн болон баталсан хүний нэр, албан тушаал он сар өдөр, дугаар, тухайн бүтээгдэхүүний нэр түүнд орох хүнсний материалын төрөл, түүний тоо хэмжээ /нэг порц, нэг ширхэг, нэг литр, нэг кг/ -д орох цэвэр бохир жин, тоо хэмжээ бэлэн бүтээгдэхүүний гарцын хэмжээг бичнэ.
- Картын ар талд тухайн бүтээгдэхүүнд орох хүнсний материалын сонголт түүнд хийх анхны арга ажиллагааны онцлогийг товч бичнэ.
- Бэлэн бүтээгдэхүүний шинж байдал гэсэн хэсэгт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд өгөх үеийн амт чанар, өнгө үзэмж, хэлбэр хэмжээ, чимэглэл, температур, олгох түгээх аргын талаар бичнэ.


Картад дараах нөхцлийг харгалзан бичилт хийнэ.

Үүнд:
- Үйлдвэрлэлд бодит байдлаар хэрэгжиж байгаа олон дахин туршигдаж хэвшсэн бүтээгдэхүүнд өөрийн /чөлөөт жор/ технологиор картын бичилт хийнэ. Гэхдээ уг жор технологи нь хүний эрүүл мэндэд харш нөлөөгүй, хоол үйлдвэрлэлийн технологийн түгээмэл зүй тогтлыг зөрчөөгүй байх ёстой. Ийм картын дугаарын ард /Ч/ үсэг тавина.
- Картанд тогооч нийтийн хоолны инженер технологич бичилт хийнэ.
- Картанд тухайн бүтээгдэхүүний олгох үеийн байдлыг харуулсан гэрэл зураг, технологийн бүдүүвчийг хавсаргаж болно.
- Карт нь тухайн бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэх үндэслэл болно.


Картыг баталгаажуулах

- Аж ахуйн нэгжийн удирдлагаас ерөнхий цэсийн дагуу бичигдсэн картыг хоол үйлдвэрлэлийн явц байдалтай тулгаж зураг авалт хийж хянасны дараа баталгаажуулна.
- Картанд бичилт хийсэн, баталгаажуулсан хүний нэр, албан тушаал, огноог бичиж байгууллагын тэмдгийг дарж баталгаажуулсаны дараа картыг ус, чийг үл нэвтрэх, бичигдсэн зүйл тод харагдах материалаар бүрж үйлдвэрлэлийн үндсэн байранд ил байрлуулна.


Картыг хэрэглэх

Үйлдвэрлэлд гардан ажиллах тогооч нь хоолны төлөвлөгөөт болон өдрийн цэсний дагуу тухайн өдөр, ээлжинд хийх бүтээгдэхүүний карт тус бүртэй танилцаж шаардагдах хүнсний материалыг нь тоог хэмжээгээр нь бүрдүүлэн картад заагдсан технологийн горимыг баримтлан хоол үйлдвэрлэлтйн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж бэлэн бүтээгдэхүүний амт, чанар, гарцыг холбогдох дүрэм зааврын дагуу шалгуулан дээж авч хэрэглэгчдэд олгоно.


Хоол үйлдвэрлэлийн хяналтыг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үндэслэлээр тухайн цэг салбарт мөрдөгдөж буй хүчин төгөлдөр болсон картын дагуу явуулна.

Үүнд:
- Жоронд заагдсан хүнснийн материалын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага, түүний нэр төрөл, тоо хэмжээний бүрдэлт,
- Хүнсний бүтээгдэхүүнд хийх анхны болон гүйцээн боловсруулах үеийн технологийн горимын шаардлага, хэрэгжилт,
- Бэлэн бүтээгдэхүүний гарц, хэрэглэгчдэд очих үеийн шинж байдал, бүтээгдэхүүнд орох хүнсний материалын бохир, цэвэр жин, тоо хэмжээ, боловсруултын үе, гарах хорогдол, хаягдлын норм, бэлэн бүтээгдэхүүний гарцын хэлбэлзлийн хэмжээг тооцно.
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагаа, картын мөрдөлтөнд тухайн аж ахуйн нэгжийн удирдлага, хоолны технологич нар хяналт тавьж ажиллана.


Технологийн картын загвар

Нүүр тал. Хэмжээ 200*145 мм

Байгууллагын нэр
Мөрөн ХХК

Картыг баталсан (нэр, албан тушаал) С.Уянга /ерөнхий тогооч/
Бичилт хийсэн (нэр, албан тушаал)
Л.Жаргал /тогооч/

Огноо 2006.03.20

ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ

Дугаар 405

Гуляш

(Бүтээгдэхүүний нэр)


Хүнсний материалын нэр Хэмжих нэгж

Нэгжийн орц

Нэг бүрийн үнэ (төг) Бүгд үнэ (төг)
бохир цэвэр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Үхрийн мах
Ургамлын тос
Бөөрөнхий сонгино
Улаан лоолийн нухаш
Гурил
Жигнэсэн махны жин
Сүмсний жин
Хачир:
- агшаасан будаа
- чанасан цагаан будаа
- чанасан гоймон
- төмсний нухаш
- их тосонд шарсан төмс
грамм 162
7
24
15
5
7
20
15
5
75
100
150
1800
1100
500
300
450
291.6
7.7
12.0
4.5
2.2
Бэлэн бүтээгдэхүүний гарц     325    
Өөрийн өртөг         318.0
Худалдах үнэ         750.0
Зөрүү         432 Т

Технологийн ажиллагаа

20-30граммын хэмжээтэй шоо дөрвөлжин хэрчсэн махыг тосонд хуураад түүний дээрээс халуун шөл буюу ус, хуурсан улаан лоолийн нухаш нэмж тагтай саванд 1 цаг орчим хугацаагаар жигнэнэ.
Жигнэж байгаа махны амт үнэрийг сайжруулахын тулд төрөл бүрийн ааг, амттан, лаврийн навч, гоньд, мөн үнэрлэг үндэст ногоо, яншуй, цоохор мальз зэргийг нэмж болно. Мах жигнэхэд гарсан шөлөөр сүмс бэлтгэн дээр нь хуурсан сонгино, давс зэрэг амт оруулагч, мөн жигнэсэн махыг нэмж дахин 20-30 минут жигнэнэ. Лаврын навчийг хоол бэлэн болохоос 5-10 минутын өмнө хийнэ.
Үхрийн махан гуляшинд сармис /таваг хоолонд цэвэр жингээр 0.8 гр/ нэмж болно.


Бэлэн бүтээгдэхүүний шинж, байдал

Гуляшийг мөн зөөхийтэй бэлтгэж болно. Энэ хоолны хачирт агшаасан будаа, чанасан цагаан будаа, гоймон, төмсний нухаш, шарсан төмс, чанасан буюу жигнэсэн ногоо, хүрэн байцаа, хүрэн манжин зэргийг олгоно.
Мөн бараа материалын үнийг бичиж хоолны үнийг тооцоолоход технологийн карт хэрэглэгдэнэ. Хоолны үнийг тооцоолоход дараах зүйлүүдийг харгалзан үзнэ.

Үүнд:
- Хөдөлмөрийн нөөц - үндсэн болон туслах ажилчид
- Материаллаг нөөц – түүхий эд, түлш шатахуун, сэлбэг хэрэгсэл
- Үйлдвэрлэлийн үндсэн фонд – барилга байшин, тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгсэл
- Санхүүгийн нөөц - үндсэн хөрөнгө, материаллаг бус активууд

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар
Танд мэдэхгүй зүйл байвал доорх хайлтад хайснаар тухайн зүйлийнхээ зургийг олж харж чадна.
google
Уншигчдын оруулсан сэтгэгдлийн талаар манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Нэр:
Сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 21
ЭМЯ ММСС НЭМХ
Нэр:
Санал:
Уншиж байна...
Тахианы махтай хоо
Амттан ба Дессерт...
Коктейль ба Кофе...
Эрүүл хүнс...
Хүнсний үйлдвэрлэл
Анхааруулга...
Нүүр хуудас | Хоолны жор | Зөвлөгөө | Хэлэлцүүлэг | Биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн | Толь бичиг | Холбоо барих
ADEPT., LLC © 2007-2012 ХООЛ.мн | Y!Messenger ID: hool_mn - Утас: 88010881